KOMPRESSORKURS

Innvendig detalj av en kompressor. Foto.Kompressor

Vi tilbyr brukerkurs med opplæring i bruk og vedlikehold av kompressor, og et utvidet og grundigere servicetekniker kurs. Praktisk og teoretisk gjennomgang av høytrykkskompressor, kondenseringssystem, filtersystemer og luftkvalitet. Etter endt servicekurs er du sertifisert tekniker og skal kunne ta en full service på en høytrykkskompressor med alle komponenter.

Tlf: 99 39 59 00 - Epost: post@gpsas.no