TRYKKPRØVING

Trykkprøving

Trykkprøving og oksygenrensing av alle godkjente flasketyper: Dykkerflasker, røykdykkerflasker, paintballflasker, komposittflasker, aluminiumsflasker, stålflasker, bankflasker, CO2-flasker, nitrogenflasker, inergenflasker, oksygenflasker.

Salg av Visual Plus testutstyr for aluminiumsflasker, og annet inspeksjonsutstyr.

Trykkprøving

Tlf: 99 39 59 00 - Epost: post@gpsas.no